Ubicació

PALOU DEL RIU

ESCOLA DE PALAU

ESCOLA DEL PUIG

ESCOLA DE PALLEROLS

Ponts a 21km. Els últims 6km de carretera rural asfaltada.

Ponts a 16km. Els últims 300m de camí rural accessible.

Ponts a 24km. Amb 7km de carretera rural i 2km camí rural accessible.

Ponts a 29km. L'últim km de carretera rural asfaltada.

Barcelona a 150 km

Tarragona a 130 km

Girona a 200 km

Lleida a 80 km

Andorra a 100 km